• De club van 50 is voor alle personen, teams of bedrijven die betrokken (willen) zijn bij ZVV Avanti, en jaarlijks voor een bedrag van € 50,00 de vereniging steunen. De opbrengst wordt gebruikt voor o.a. activiteiten en/of aanschaf van materiaal, allemaal ter ondersteuning van de teams van de vereniging. Wat krijgt u ervoor terug? Vermelding van uw naam of de naam van het team/bedrijf op onze website.

    MTD Kunststof & Montage Stiens - Praxis Stiens - Discus Jongsma Stiens Kapsalon Esther Stiens - Energie- inspectie Friesland Leeuwarden - Bouke & Janny Britsum Sikko & Mirna Stiens - Ruerd & Bea Stiens - Antoon & Joan Stiens - Meile & Emmy Stiens - Dominick Leeuwarden - Symona & Mike Stiens

    Ook lid worden?

    Stuur een e-mail naar ruurd.007@gmail.com voor meer informatie.