• Lidmaatschap

  Download hier het aanmeldformulier voor senioren.

  Afmelden kan via het volgende mailadres: 

   

  Huisregels AVANTI, behorende bij lidmaatschap

  Contributie:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van ieder kalenderjaar.
  • Opzegging dient (schriftelijk of per mail) vóór 1 juni bij het bestuur binnen te zijn.
  • Bij opzegging na 31 mei, doch voor 1 januari is € 75,- contributie verschuldigd.
  • Bij opzegging na 31 december is de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij aanmelding als nieuwe speler vóór 1 september is de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij aanmelding na de 15e van iedere maand vanaf september, is voor dat lopende seizoen de contributie verschuldigd vanaf de maand volgend op die van de aanmelding. Bij aanmelding vóór de 16e ook de lopende maand.
  • Contributie kan alleen nog per automatische incasso worden voldaan.

  Speelgerechtigd:

  • Alleen spelers met een officiële KNVB-spelerspas zijn speelgerechtigd! Of bij uitzondering met een schriftelijke toestemming van de KNVB, welke kan worden opgevraagd indien de levering van de pas wat langer duurt.
  • Het vorige punt betekent dat er GEEN GASTSPELERS meer kunnen meedoen!

  Boetes:

  • Tenzij het bestuur anders beslist, komen individuele boetes voor rekening van de betreffende speler en team-boetes worden verdeeld over alle betrokken spelers.
  • De betreffende boetes worden in de maand volgend op die waarin deze door de KNVB zijn opgelegd samen met de contributie automatisch geïncasseerd.

  Algemene Ledenvergadering:

  • Sommige besluiten (waaronder bovenstaande in voorgaande seizoenen ook) zijn de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Daarvoor is stemming onder de aanwezige leden voldoende, waarna het besluit voor alle leden geldt.
  • Wil je dus mee-beslissen, dan is aanwezigheid dus noodzaak!

   

  Bestuur zvv AVANTI