• Veiligheid

  Bij de thuiswedstrijden van AVANTI Vrouwen1 en andere teams wil AVANTI de veiligheid van de aanwezigen zoveel mogelijk garanderen. Dat betekent dat de volgende regels gelden:

  • Het is verboden voorwerpen waarmee de orde kan worden verstoord, alsmede alcoholhoudende dranken en verdovende middelen op de accommodatie mee te nemen;
  • Er mag geen eten of drinken meegenomen worden naar de tribune;
  • Aanwijzingen van het bestuur, ordepersoneel en de politie moeten ten behoeve van de ordehandhaving onverwijld worden opgevolgd;
  • Men is verplicht, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID) aan bestuursleden of politie;
  • De accommodatiedirectie en het bestuur van de club sluiten elke aansprakelijkheid voor schade door het betreden en verblijven op de accommodatie uit.

  Bestuur ZVV AVANTI